Sunday, March 9, 2014

പുസ്തകം 4 - അന്ന കരനീന - ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി

വിദേശ ഭാഷാ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചു ആദ്യമായി  കേട്ട് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ വായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്  ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ അന്ന കരനീന. റഷ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രണയവും, രാഷ്ട്രീയവും, കുടുംബവും മുഖ്യവിഷയമാക്കുന്ന നോവലാണ്‌ അന്ന കരനീന. നോവലിന്റെ ആദ്യ വരി തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

 " Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way." - വളരെയധികം ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന വരികളാണിവ. കഥാ നായികയായ അന്നയുടെ(Anna Arkadyevna Karenina) സഹോദരനായ "സ്റ്റീവ"(Prince Stepan "Stiva" Arkadyevich Oblonsky) യുടെ തകരാൻ തുടങ്ങുന്ന കുടുംബജീവിതം വിവരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ നോവൽ തുടങ്ങുന്നത്. തുടർന്ന്, നോവൽ കഥാ നായികയായ അന്നയിലേയ്ക്കും അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കും തിരിയുന്നു. അസംതൃപ്തമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കുലീനയായ ഒരു റഷ്യൻ യുവതിയാണ് അന്ന. അന്നയുടെ ഭർത്താവ് കരനീൻ(Count Alexei Alexandrovich Karenin) റഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. തന്നെക്കാൾ ഇരുപതു വയസ്സോളം മൂത്ത ഭർത്താവിൽ പ്രണയം കണ്ടെത്താൻ അന്നയ്ക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ അവസരത്തിലാണ് റോന്സ്കി(Count Alexei Kirillovich Vronsky) എന്ന പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്നയിൽ അനുരക്തനാകുന്നത്. റോന്സ്കി പ്രണയം തുറന്നു പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ധർമ സങ്കടത്തിൽ അകപ്പെടുകയാണ് അന്ന.

അന്നയുടെയും റോന്സ്കിയുടെയും കഥയ്ക്ക്‌ സമാന്തരമായി പോകുന്ന മറ്റൊരു കഥയും ഈ നോവലിൽ വിവരിക്കുന്നു. അത് ലെനിൻ(Konstantin "Kostya" Dmitrievich Levin) എന്ന ധനവാനായ കർഷകന്റെയും അയാള് സ്നേഹിക്കുന്ന കിറ്റി(Princess Ekaterina "Kitty" Alexandrovna Shcherbatskaya) യുടെയും കഥയാണ്. അന്നയുടെ കഥയ്ക്ക്‌ ഒരു കോണ്‍ട്രാസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് ലെനിന്റെയും കിറ്റിയുടെയും കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്.അന്ന റോന്സ്കിയിൽ അനുരുക്തയാണെങ്കിലും, താൻ ഒരു ഭാര്യയും അമ്മയുമാണെന്ന സത്യം അയാളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ അന്നയെ ആദ്യം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അന്നയെ  കൂടാതെ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമല്ലെന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് റോന്സ്കിയും  അല്പം പോലും പുറകോട്ടു പോകുന്നില്ല. സമൂഹവും കുടുംബവും സൃഷ്ടിച്ച മതില്ക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാൻ അന്ന പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു ദുരന്തം എന്ന പോലെ, പ്രണയം അവളെ വിഴുങ്ങുകയാണ്. തന്റെ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അതവളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ആ പ്രണയം അവൾക്കു സമ്മാനിക്കുന്നത് ദുരന്തങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. അതിനു കാരണക്കാരൻ പക്ഷെ റോന്സ്കി ആയിരുന്നില്ല താനും. അന്നയുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ കുടുംബ ജീവിതം , ലെനിന്റെയും കിറ്റിയുടെയും സ്വർഗ്ഗ സമാനമായ കുടുംബ ജീവിതവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കാൻ വായനക്കാരന ഓരോ നിമിഷവും പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അന്ന ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവസാന നിമിഷം വരെ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ച്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് ഈ തീരുമാനം മാറും എന്ന്  തോന്നുന്ന. സമ്പന്നനും മാന്യനുമായ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാത്ത ഒരു ഭർത്താവിനെയും ഓമനയായ ഒരു മകനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു, തന്റെ സുഖങ്ങൾക്ക്  പുറകെ പോകുന്ന അന്ന, സ്വാര്‍ത്ഥയാണെന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ അതിശയിക്കാനില്ല. ഓരോരുത്തരും വളർന്ന സാഹചര്യം, സമൂഹം, മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയെ ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനായി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കണമെന്ന സങ്കൽപം നിലനില്ക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അന്ന ചെയ്തത് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, എനിക്കും ആദ്യം അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിലും, ഭാര്യ അമ്മ എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം, അവർ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അവൾ ചെയ്തതിൽ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല.
വായനാ അനുഭവം: ഞാൻ വായിച്ചതു യഥാർത്ഥ കൃതിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ആയതു കൊണ്ട്(Constance Clara  Garnett  ആണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്.) ഭാഷയെ പറ്റി അധികം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ കൃതിയുടെ മൂല്യം ഒട്ടും ചോരാതെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നി. എട്ടു ഭാഗങ്ങളുള്ള അതി ബൃഹത്തായ ഒരു നോവലാണിത്‌. പല സ്ഥലങ്ങളിലും, നോവൽ റഷ്യൻ സമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നീണ്ട ചർച്ചകളായി പരിണമിക്കുന്നു.ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും താത്പര്യ വിഷയം അല്ലാത്ത എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക്, ഈ ഭാഗങ്ങൾ വിരസമായി തോന്നിയേക്കാം. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ പേജുകൾ ഒന്നിച്ചു വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആകെ ശ്രദ്ധിച്ചത് അന്നയുടെ ജീവിതത്തെയും അവളുടെ കഥയും മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിവരണങ്ങൾ നീണ്ടു പോകുന്നതായും തോന്നി.(ഉദാഹരണത്തിന് ലെവിന്റെ കൃഷി പരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റും) കഥയുടെ പരിണാമഗുപ്തി എങ്ങനെയാകും എന്നറിയാൻ അകാംഷയുള്ളവർക്ക് ഇത് അരോചകമായി തോന്നാൻ ഇടയുണ്ട്.

ഈ നോവൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ലോക സാഹിത്യമാകുന്ന എവെരസ്ടിന്റെ ആദ്യ പടി ചവിട്ടി കടന്നത്‌ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. A sense of accomplishment.

1 comment:

  1. ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടില്ല ഈ പുസ്തകം. ചെറുപ്പത്തില്‍ മലയാളപരിഭാഷ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും വലിയ ഇന്ററസ്റ്റ് തോന്നിയിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒന്ന് വായിക്കണമെന്നുണ്ട്

    ReplyDelete